ทรงพระเจริญ
Untitled Document
ผู้บังคับกองพัน

นาวาโท บดินทร์   นิธิอุทัย

เมนูหลัก
post_home.gif เกี่ยวกับกระทิงดำ
petitrond.gif หน้าแรก
petitrond.gif ประวัติโดยย่อ
· ประวัติธงไชยเฉลิมพล
petitrond.gif เกียรติประวัติ
petitrond.gif อดีตผู้บังคับบัญชา
petitrond.gif ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
petitrond.gif ตราสัญลักษณ์หน่วย
petitrond.gif เครื่องแบบของหน่วย
petitrond.gif วีดีทัศน์แนะนำหน่วย
petitrond.gif หมายเลขโทรศัพท์ นย.
icon_menu_3.gif เรื่องทั่วไป
petitrond.gif ดาวน์โหลด
petitrond.gif ติดต่อเรา
petitrond.gif เข้าสู่ระบบ
petitrond.gif แนะนำและบอกต่อ
petitrond.gif กระดานข่าว
petitrond.gif อัปโหลดรูปโชว์ออฟ
petitrond.gif ส่งการ์ดอวยพร
petitrond.gif เผยแพร่ข่าวสาร
petitrond.gif บันทึกยุทธการสำคัญ
petitrond.gif อ่านระเบียบข้อบังคับทหาร
petitrond.gif ตารางเวรประจำพระองค์
icon_menu_7.gif ประมวลภาพสำคัญ
petitrond.gif ปี 2550
petitrond.gif ปี 2551
petitrond.gif ปี 2552
petitrond.gif ปี 2553
ลิ้งหน่วยงานราชการ

ลิ้งทหารลิ้้งหน่วยงานทหาร เว็บทหาร กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฉก.นย.ทร. พัน.ร.๙ รอ. กองทัพเรือ โรงเรียนเตรียมทหาร โรงเรียนนายเรือ โรงเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนชุทพลทหารเรือ หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองพลนาวิกโยธิน กรมทหารราบที่ ๑ กองพลนาวิกโยธิน กองพันทหารราบที่2 กองพันทหารราบที่3 กองนายทหารนักเรียน
BlackBull Gallery
สำหรับคอบอล

คลิกเพื่อเข้าชม
ดาวน์โหลด
· 1: สร้างสัญลักษณ์ทางทหาร
ดาวน์โหลด 661 ครั้ง

· 2: พจนานุกรมทหาร
ดาวน์โหลด 191 ครั้ง

· 3: แจก midi-karaoke
ดาวน์โหลด 43 ครั้ง

แผนผังหน่วยงาน
ผู้บังคับบัญชาปัจจุบัน
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาโท บดินทร์ นิธิอุทัย
ผู้บังคับกองพัน
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี อธิวัฒน์ แสงสว่าง
รองผู้บังคับกองพัน
Click เพื่อดูประวัติ
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก สมเกียรติ ทองแม้น
นายทหารกำลังพล
Click เพื่อดูประวัติ
เรือตรี อุบล ใจหนักแน่น
ผู้ช่วยนายทหารกำลังพล
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก ชำนาญ แสวงธรรม
นายทหารส่งกำลังบำรุง
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก
นายทหารการข่าว
Click เพื่อดูประวัติ
เรือตรี กำพล คำปรีชา
ผู้ช่วยนายทหารการข่าว
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี ธีรพล ลำใยสถิต
นายทหารยุทธการ
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก
ผู้ช่วยนายทหารยุทธการ
Click เพื่อดูประวัติ
เรือตรี ปภังกร ศรีสุนาถ
นายทหารการขึ้นสูเรือ
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก
หัวหน้านายทหารการการเงิน
Click เพื่อดูประวัติ
Click เพื่อดูประวัติ
นาวาตรี มานพ สืบสาย
ผู้บังคับกองร้อยกองบังคับการและบริการ
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก พงศธร   สะบาย
ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๑
Click เพื่อดูประวัติ
เรือโท วิริยะ บุญสมบัติ
ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๒
Click เพื่อดูประวัติ
เรือเอก พิสุทธิ์ศักดิ์ สุพยากรณ์
ผู้บังคับกองร้อยปืนเล็กที่ ๓